Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej  instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt ze Szkołą Podstawową w Lesznie Górnym i jej komórkami organizacyjnymi.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym

Adres: ul. Szkolna 2A, 67-321 Leszno Górne

Tel. 68 376 65 07