Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym dostępne jest na stronie Centrum Usług Wspólnych pod adresem: sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym dostępne jest na stronie Centrum Usług Wspólnych pod adresem: sprawozdanie finansowe za 2022 r.