Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w naszej instytucji.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym

przyjmuje rodziców codziennie

w godzinach 9.00 - 13.00

 

Sekretariat szkoły

pracuje od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 - 15.00